Børnehaven

Vores børnehave består af 3 grupper. Vi kommer til at have et særligt fokus på børnenes motoriske udvikling og på at danne rammen om en hverdag, der skaber bevægelsesglæde.

Kerneopgaven

Kerneopgaven hos os i Boulevardens Børnehus er:

At skabe udviklende og inkluderende lege-læringsmiljøer, hvor omsorg, trivsel, tryghed og nærvær er med til at skabe livsduelige børn. Dette gennem mødet med anerkendende voksne, der tager udgangspunkt i det enkelte barns perspektiv og ser barnets ressourcer.

I vores nye daginstitution vil der være frokostordning.

Du kan allerede nu skrive dit barn op til den nye institution. Det gør du via Digital Pladsanvisning eller Borger.dk. Her kan du også se dit barns placering på venteliste, ændre pasningsønsker eller udmelde det. Du kan henvende dig i Borgerservice, hvis du har brug for hjælp. Der vil være løbende opstart af nye børn i maj.
Skriv dit barn op

Pædagogisk læreplan

Vores pædagogiske læreplan er under udarbejdelse og derfor ikke fyldestgørende. Du kan læse hvor langt vi er med arbejdet i dokumentet herunder:

Boulevardens Børnehus pædagogiske læreplan