Om os

Velkommen til Boulevardens Børnehus.

Mindre enheder i et stort hus

Vores daginstitution er bygget op i  tre mindre selvstændige enheder med egne, særskilte indgange. Alle er forbundet på tværs af en 'gade', der binder huset sammen med de centrale fællesområder, personaledelen og institutionens hovedindgang.

Set udefra fremstår byggeriet med parkeringsareal og ankomstplads foran fem gavle, der skærmer for trafikstøj. Bagved er et roligt, sydvendt uderum med legeplads og grønne omgivelser, hvor børnene nemt kan 'tage på udflugt i egen have'.

Vores vision

Visionen for vores institution er at være et sted, der bevæger børn.

Børn, der går i Boulevardens Børnehus, vil i dagligdagen derfor blive mødt af pædagogisk personale, der har fokus på at bevæge og udvikle børnene både motorisk, socialt, sprogligt og følelsesmæssigt.

Institutionen har et særligt fokus på børns motoriske udvikling og på at danne rammen om en hverdag, hvor der er fokus på at skabe bevægelsesglæde hos børn.

 

Feriepasning

Læs om fælles feriepasning, lukkedage og registrering af ferie.

Feriepasning

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til Boulevardens Børnehus via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. Vi giver råd og vejledning om jeres barn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen.

Læs mere om sundhedsplejen

Pædagogisk læreplan

Dokumenterne beskriver vores pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen.

Boulevardens Børnehus pædagogiske læreplan

Evaluering af pædagogisk læreplan